Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy

Stránky 194-200
Citace FEDIUK, Ferry. Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 194-200. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/kenozoicke-vulkanity-mezi-silnici-e-48-useku-lubenec-zalmanov-a-stredni-az-dolni-mzi-jejich-postaveni-v-petrografickem-systemu-a-vyznam-pro-rekonstrukci-morfologie-tercierniho-povrchu-zapadni-cechy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím