Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?

Stránky 203-207
Citace FEDIUK, Filip a FEDIUK, Ferry. Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 203-207. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/diabas-motolske-soutesky-v-praze-intruze-cedroveho-typu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím