Vzácná varianta pražského groše Jana Lucemburského a VI. skupina Castelinovy typologie/A rare variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg and the sixth typological group by Karel Castelin

Pages 131-134
Numismatické listy | 2012/67/3

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím