Monetární reforma sultána Muhammad. Příspěvek k dějinám Dillí ve 14. století / Monetary reform of Sultan Muhammad. Contribution to history of Delhi in the 14th century

Stránky 158-162
Citace ŠTOR, Václav. Monetární reforma sultána Muhammad. Příspěvek k dějinám Dillí ve 14. století / Monetary reform of Sultan Muhammad. Contribution to history of Delhi in the 14th century . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2011, 66(4), 158-162. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-4/monetarni-reforma-sultana-muhammad-prispevek-k-dejinam-dilli-ve-14-stoleti-monetary-reform-of-sultan-muhammad-contribution-to-history-of-delhi-in-the-14th-century
Numismatické listy | 2011/66/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím