Monetární reforma sultána Muhammad. Příspěvek k dějinám Dillí ve 14. století / Monetary reform of Sultan Muhammad. Contribution to history of Delhi in the 14th century

Pages 158-162
Numismatické listy | 2011/66/4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím