Krušnohorské medaile s příběhem římského hrdiny Marca Curtia / A medal from the Ore Mountains with story of the Roman hero Marcus Curtius

Stránky 158-161
Citace BOUBLÍKOVÁ-JAHNOVÁ, Juliana. Krušnohorské medaile s příběhem římského hrdiny Marca Curtia / A medal from the Ore Mountains with story of the Roman hero Marcus Curtius . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2011, 66(4), 158-161. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-4/krusnohorske-medaile-s-pribehem-rimskeho-hrdiny-marca-curtia-a-medal-from-the-ore-mountains-with-story-of-the-roman-hero-marcus-curtius
Numismatické listy | 2011/66/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím