Nálezy římských mincí z Jalšové a Sence. K problematice výskytu římských zlatých ražeb ze 2. poloviny 1. století na Slovensku / Finds of Roman coins from Jalšová and Senec. Contribution to appearance of the gold Roman coins of the sec

Stránky 151-157
Citace MILITKÝ, Jiří a BUDAJ, Marek . Nálezy římských mincí z Jalšové a Sence. K problematice výskytu římských zlatých ražeb ze 2. poloviny 1. století na Slovensku / Finds of Roman coins from Jalšová and Senec. Contribution to appearance of the gold Roman coins of the sec. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2011, 66(4), 151-157. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-4/nalezy-rimskych-minci-z-jalsove-a-sence-k-problematice-vyskytu-rimskych-zlatych-razeb-ze-2-poloviny-1-stoleti-na-slovensku-finds-of-roman-coins-from-jalsova-and-senec-contribution-to-appearance-of-the-gold-roman-coins-of-the-sec
Numismatické listy | 2011/66/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím