2011 /66/2

ISSN: 0029-6074
Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský