Emise a oběh nouzových peněžních poukázek ve městě Mšeně v roce 1849. Příspěvek k historii peněžního oběhu v regionálním měřítku. / Issue and circulation of emergency vouchers in Mšeno in 1849. Contribution to the history of monetar

Stránky 73-90
Citace RYANT, Jiří . Emise a oběh nouzových peněžních poukázek ve městě Mšeně v roce 1849. Příspěvek k historii peněžního oběhu v regionálním měřítku. / Issue and circulation of emergency vouchers in Mšeno in 1849. Contribution to the history of monetar. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2011, 66(2), 73-90. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-2/emise-a-obeh-nouzovych-peneznich-poukazek-ve-meste-msene-v-roce-1849-prispevek-k-historii-penezniho-obehu-v-regionalnim-meritku-issue-and-circulation-of-emergency-vouchers-in-mseno-in-1849-contribution-to-the-history-of-monetar
Numismatické listy | 2011/66/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím