Emise a oběh nouzových peněžních poukázek ve městě Mšeně v roce 1849. Příspěvek k historii peněžního oběhu v regionálním měřítku. / Issue and circulation of emergency vouchers in Mšeno in 1849. Contribution to the history of monetar

Stránky 73-90
Numismatické listy | 2011/66/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím