Neznámý dvoutolar Rudolfa II. z pražské mincovny. Poznámky a otázky k ražbě hrubé mince na přelomu 16. a 17. století. / An unknown double-thaler struck under Rudolph II in the Prague mint. Notes and questions raised by production of trade coins at the

Stránky 67-72
Citace VOJTÍŠEK, Pavel. Neznámý dvoutolar Rudolfa II. z pražské mincovny. Poznámky a otázky k ražbě hrubé mince na přelomu 16. a 17. století. / An unknown double-thaler struck under Rudolph II in the Prague mint. Notes and questions raised by production of trade coins at the. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2011, 66(2), 67-72. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-2/neznamy-dvoutolar-rudolfa-ii-z-prazske-mincovny-poznamky-a-otazky-k-razbe-hrube-mince-na-prelomu-16-a-17-stoleti-an-unknown-double-thaler-struck-under-rudolph-ii-in-the-prague-mint-notes-and-questions-raised-by-production-of-trade-coins-at-the
Numismatické listy | 2011/66/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím