Příspěvek k výskytu moravských denárů v Polabí na počátku 12. století. / Contribution to appearance of the Moravian deniers in the Elbe valley at the beginning of the 12th century.

Stránky 51-62
Numismatické listy | 2011/66/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím