Příspěvek k výskytu moravských denárů v Polabí na počátku 12. století. / Contribution to appearance of the Moravian deniers in the Elbe valley at the beginning of the 12th century.

Stránky 51-62
Citace VIDEMAN, Jan . Příspěvek k výskytu moravských denárů v Polabí na počátku 12. století. / Contribution to appearance of the Moravian deniers in the Elbe valley at the beginning of the 12th century. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2011, 66(2), 51-62. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-2/prispevek-k-vyskytu-moravskych-denaru-v-polabi-na-pocatku-12-stoleti-contribution-to-appearance-of-the-moravian-deniers-in-the-elbe-valley-at-the-beginning-of-the-12th-century
Numismatické listy | 2011/66/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím