Konference Muzea romské kultury představila současný vývoj a trendy v činnosti památníků 20. století

Stránky 61–64
DOI 10.37520/mmvp.2021.006
Klíčová slova Museum of Romani Culture, museum, memorial, places of memory, museum education
Citace ŠABEK, Jiří. Konference Muzea romské kultury představila současný vývoj a trendy v činnosti památníků 20. století. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2021, 59(1), 61–64. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2021.006. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/59-1/konference-muzea-romske-kultury-predstavila-soucasny-vyvoj-a-trendy-v-cinnosti-pamatniku-20-stoleti
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2021/59/1

The report informs about the conference organized by the Museum of Romani Culture in Brno titled „Places of memory: from building exhibitions to education in museums / memorials“, which took place on 10 and 11 November 2021 in Villa Stiassini and in the area of Roma and Sinti Holocaust Memorial in Hodonín by Kunštát. This international conference was held in a hybrid form in the Czech and Polish language, with the attendees from both the Czech Republic and Poland. The report summarizes the individual contributions as well as the accompanying program.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím