Zpráva z konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Stránky 57–60
DOI 10.37520/mmvp.2021.005
Klíčová slova musical instruments, restoration, historical musical instruments, Czech Museum of Music
Citace KOTAŠOVÁ, Daniela a ŽŮRKOVÁ, Tereza. Zpráva z konference Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2021, 59(1), 57–60. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2021.005. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/59-1/zprava-z-konference-dokumentace-konzervace-a-restaurovani-hudebnich-nastroju
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2021/59/1

The conference of the Methodological Center for Documentation, Conservation and Restoration of Musical Instruments presented specific approaches and methods of care for musical instruments in museum collections. Great attention was paid to restoration ethics or terminology in the documentation of musical instruments. At the end of the program, specific examples of restoration practice were presented as part of an excursion to the restoration workshops of the Czech Museum of Music.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím