Jiří Hořava: Šálky západočeských porcelánek z první poloviny 19. století ze soukromých sbírek

Stránky 65–67
DOI 10.37520/mmvp.2021.007
Typ článku Recenze
Citace RIDILLA, Jozef. Jiří Hořava: Šálky západočeských porcelánek z první poloviny 19. století ze soukromých sbírek. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2021, 59(1), 65–67. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2021.007. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/59-1/jiri-horava-salky-zapadoceskych-porcelanek-z-prvni-poloviny-19-stoleti-ze-soukromych-sbirek
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2021/59/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím