Zaplňování bílých míst konce války: Zpráva o nedávné výstavě v semilském muzeu

Stránky 49–54
DOI 10.37520/mmvp.2020.016
Citace CHVÁTAL, Tomáš. Zaplňování bílých míst konce války: Zpráva o nedávné výstavě v semilském muzeu. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(2), 49–54. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.016. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-2/zaplnovani-bilych-mist-konce-valky-zprava-o-nedavne-vystave-v-semilskem-muzeu
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím