Španělská synagoga: rekonstrukce a nová stálá expozice Židé v českých zemích v 19. a 20. století

Stránky 39–48
DOI 10.37520/mmvp.2020.015
Klíčová slova Jewish Museum in Prague, Spanish Synagogue, Jewish history, exhibition, digital technology
Citace CERMANOVÁ, Iveta, SIDENBERG, Michaela a ŠPLÍCHALOVÁ, Jana. Španělská synagoga: rekonstrukce a nová stálá expozice Židé v českých zemích v 19. a 20. století. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(2), 39–48. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.015. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-2/spanelska-synagoga-rekonstrukce-a-nova-stala-expozice-zide-v-ceskych-zemich-v-19-a-20-stoleti
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/2

The Jewish Museum in Prague, one of the oldest public Judaic collections since 1906, has opened the new permanent exhibition Jews in the Bohemian Lands, 19th-20th Centuries in the Spanish Synagogue. After a year and half-long reconstruction, the exhibition features the Jewish history in the Bohemian lands, with the help of priceless original objects as well as the use of digital technology. The exhibition has been awarded the Gloria Musaealis 2020 Special Prize in the Museum Project category.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím