Expozice S.K.L.E.M. Východočeského muzea v Pardubicích

Stránky 55–59
DOI 10.37520/mmvp.2020.017
Citace IVANEGA, Jan. Expozice S.K.L.E.M. Východočeského muzea v Pardubicích. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(2), 55–59. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.017. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-2/expozice-sklem-vychodoceskeho-muzea-v-pardubicich
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím