Jak vznikala výstava Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550

Stránky 60–65
DOI 10.37520/mmvp.2020.018
Citace DÁŇOVÁ, Helena a PRAŽÁKOVÁ, Markéta. Jak vznikala výstava Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(2), 60–65. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.018. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-2/jak-vznikala-vystava-uprostred-koruny-ceske-goticke-a-rane-renesancni-umeni-vychodnich-cech-12501550
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím