Zpráva ze semináře Prezentace dějin v malých muzeích

Stránky 52–57
DOI 10.37520/mmvp.2020.008
Klíčová slova seminar, presentation of history, communication, regional museums
Citace CHLEBEC, Petr. Zpráva ze semináře Prezentace dějin v malých muzeích. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(1), 52–57. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.008. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-1/zprava-ze-seminare-prezentace-dejin-v-malych-muzeich
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/1

The professional seminar Presentation of History in Small Museums was held on 23 and 24 September 2020 in Blatná. The aim of the seminar was not only to connect museum institutions, but also to present positive examples of the presentation of history in small museums. The theoretical and practical level of the presentation of history is important and its form is influenced not only by museum historians, but also by other professionals focusing on communication with the museum visitor. Individual thematic blocks focused on different views of the internal and external communication of the museum and the public.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím