Rekonstrukce a revitalizace městského muzea v Hořicích

Stránky 49–51
DOI 10.37520/mmvp.2020.007
Citace TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Rekonstrukce a revitalizace městského muzea v Hořicích. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(1), 49–51. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.007. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-1/rekonstrukce-a-revitalizace-mestskeho-muzea-v-horicich
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím