Výzva k diskusi o muzeích

Stránky 58–59
DOI 10.37520/mmvp.2020.009
Citace STEHLÍK, Michal. Výzva k diskusi o muzeích. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(1), 58–59. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.009. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-1/vyzva-k-diskusi-o-muzeich
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím