Obnova Historické budovy Národního muzea z hlediska památkové péče / Refurbishment of the historical National Museum building from the viewpoint of preservation

Stránky 28-32
Citace JERIE, Pavel. Obnova Historické budovy Národního muzea z hlediska památkové péče / Refurbishment of the historical National Museum building from the viewpoint of preservation. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 28-32. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/obnova-historicke-budovy-narodniho-muzea-z-hlediska-pamatkove-pece-refurbishment-of-the-historical-national-museum-building-from-the-viewpoint-of-preservation
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím