Depozitáře a výstavní prostory v hlavní budově Národního muzea / Depositories and exhibit areas in the main National Museum building

Stránky 33-39
Citace ŠTEFCOVÁ, Petra. Depozitáře a výstavní prostory v hlavní budově Národního muzea / Depositories and exhibit areas in the main National Museum building. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 33-39. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/depozitare-a-vystavni-prostory-v-hlavni-budove-narodniho-muzea-depositories-and-exhibit-areas-in-the-main-national-museum-building
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím