Projektování obnovy Historické budovy Národního muzea / Designing the refurbishment of the historical National Museum building

Stránky 20-27
Citace ŽILKA, Zdeněk . Projektování obnovy Historické budovy Národního muzea / Designing the refurbishment of the historical National Museum building. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 20-27. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/projektovani-obnovy-historicke-budovy-narodniho-muzea-designing-the-refurbishment-of-the-historical-national-museum-building
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím