Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích / Persons with mental disabilities as potential Visitors of the Museum Institutions

Stránky 30-35
Citace ZMEKOVÁ, Lenka . Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích / Persons with mental disabilities as potential Visitors of the Museum Institutions. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2011, 49(2), 30-35. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-2/osoby-s-mentalnim-postizenim-jako-potencialni-navstevnici-v-muzejnich-institucich-persons-with-mental-disabilities-as-potential-visitors-of-the-museum-institutions
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím