Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích / Persons with mental disabilities as potential Visitors of the Museum Institutions

Stránky 30-35
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím