Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami - neslyšící / Museum Visitors with special Needs - Deaf People

Stránky 36-48
Citace DINGOVÁ, Naďa . Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami - neslyšící / Museum Visitors with special Needs - Deaf People. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2011, 49(2), 36-48. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-2/navstevnici-muzei-se-specialnimi-potrebami-neslysici-museum-visitors-with-special-needs-deaf-people
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím