Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích / Persons with mental disabilities as potential Visitors of the Museum Institutions

Pages 30-35
Museum: Museum and Regional Studies | 2011/49/2Share on Social Networks
Rozumím