Tajemství muzea - pedagogický konstruktivismus a postupy programu RWCT v muzejně-pedagogické praxi určené žákům základních škol / The Secret of the Museum - pedagogical Constructivism and Methods of the Program RWCT int the museum pedagogical Practice for

Stránky 24-29
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím