Tajemství muzea - pedagogický konstruktivismus a postupy programu RWCT v muzejně-pedagogické praxi určené žákům základních škol / The Secret of the Museum - pedagogical Constructivism and Methods of the Program RWCT int the museum pedagogical Practice for

Stránky 24-29
Citace DOLEJŠKOVÁ, Petra . Tajemství muzea - pedagogický konstruktivismus a postupy programu RWCT v muzejně-pedagogické praxi určené žákům základních škol / The Secret of the Museum - pedagogical Constructivism and Methods of the Program RWCT int the museum pedagogical Practice for. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2011, 49(2), 24-29. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-2/tajemstvi-muzea-pedagogicky-konstruktivismus-a-postupy-programu-rwct-v-muzejne-pedagogicke-praxi-urcene-zakum-zakladnich-skol-the-secret-of-the-museum-pedagogical-constructivism-and-methods-of-the-program-rwct-int-the-museum-pedagogical-practice-for
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím