Výstavy aneb několik vět o tvorbě výstav a o výstavnictví obecně. / Expositions or a few sentences on making expositions and on exposition in general.

Stránky 22-29
Citace ČEJKA, Miloš. Výstavy aneb několik vět o tvorbě výstav a o výstavnictví obecně. / Expositions or a few sentences on making expositions and on exposition in general. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 22-29. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/vystavy-aneb-nekolik-vet-o-tvorbe-vystav-a-o-vystavnictvi-obecne-expositions-or-a-few-sentences-on-making-expositions-and-on-exposition-in-general
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím