Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO. / Mountain Region of Erzgebirge - a path to UNESCO World Heritage.

Stránky 30-39
Citace POKORNÁ, Libuše. Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO. / Mountain Region of Erzgebirge - a path to UNESCO World Heritage. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 30-39. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/montanregion-erzgebirge-krusnohori-cesta-ke-svetovemu-dedictvi-unesco-mountain-region-of-erzgebirge-a-path-to-unesco-world-heritage
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím