Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO. / Mountain Region of Erzgebirge - a path to UNESCO World Heritage.

Stránky 30-39
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím