Výstavy aneb několik vět o tvorbě výstav a o výstavnictví obecně. / Expositions or a few sentences on making expositions and on exposition in general.

Pages 22-29
Citation ČEJKA, Miloš. Výstavy aneb několik vět o tvorbě výstav a o výstavnictví obecně. / Expositions or a few sentences on making expositions and on exposition in general. Museum: Museum and Regional Studies Prague: National Museum, 2010, 48(1), 22-29. ISSN 1803-0386. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/mmars/48-1/vystavy-aneb-nekolik-vet-o-tvorbe-vystav-a-o-vystavnictvi-obecne-expositions-or-a-few-sentences-on-making-expositions-and-on-exposition-in-general
Museum: Museum and Regional Studies | 2010/48/1Share on Social Networks
Rozumím