Exponát a expozice, dekonstrukce. / Exhibit, exposition, deconstruction.

Stránky 17-21
Citace WOLF, Jakub. Exponát a expozice, dekonstrukce. / Exhibit, exposition, deconstruction. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 17-21. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/exponat-a-expozice-dekonstrukce-exhibit-exposition-deconstruction
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím