Digitalizace dvojrozměrných předmětů v NTM./ Digitalization of 2-D objects in the NTM.

Stránky 19-26
Citace SCHORGE, Walter. Digitalizace dvojrozměrných předmětů v NTM./ Digitalization of 2-D objects in the NTM. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(1), 19-26. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-1/digitalizace-dvojrozmernych-predmetu-v-ntm-digitalization-of-2-d-objects-in-the-ntm
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím