Digitalizace dvojrozměrných předmětů v NTM./ Digitalization of 2-D objects in the NTM.

Stránky 19-26
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím