Předpoklady etnografických muzeí v přírodě k prezentaci lidové kultury./ Open air ethnographical museums possibilities for folk heritage presentation.

Stránky 3-18
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím