Předpoklady etnografických muzeí v přírodě k prezentaci lidové kultury./ Open air ethnographical museums possibilities for folk heritage presentation.

Stránky 3-18
Citace DRÁPALA, Daniel. Předpoklady etnografických muzeí v přírodě k prezentaci lidové kultury./ Open air ethnographical museums possibilities for folk heritage presentation. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(1), 3-18. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-1/predpoklady-etnografickych-muzei-v-prirode-k-prezentaci-lidove-kultury-open-air-ethnographical-museums-possibilities-for-folk-heritage-presentation
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím