Nové trendy v řešení moderních muzejních expozic./ New trends in modern museum exposition solutions.

Stránky 27-31
Citace PITELKOVÁ, Libuše. Nové trendy v řešení moderních muzejních expozic./ New trends in modern museum exposition solutions. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(1), 27-31. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-1/nove-trendy-v-reseni-modernich-muzejnich-expozic-new-trends-in-modern-museum-exposition-solutions
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím