Digitalizace dvojrozměrných předmětů v NTM./ Digitalization of 2-D objects in the NTM.

Pages 19-26
Museum: Museum and Regional Studies | 2009/47/1Share on Social Networks
Rozumím