Konzervace a restaurování revolveru systému Lefaucheux - památka a její svědectví

Stránky 28-36
Citace ŠIMČÍK, Antonín. Konzervace a restaurování revolveru systému Lefaucheux - památka a její svědectví. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(1), 28-36. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-1/konzervace-a-restaurovani-revolveru-systemu-lefaucheux-pamatka-a-jeji-svedectvi
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím