Management rizik - systém preventivní konzervace v muzeích

Stránky 21-27
Citace BERGER, Ivan. Management rizik - systém preventivní konzervace v muzeích. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(1), 21-27. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-1/management-rizik-system-preventivni-konzervace-v-muzeich
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím