Konzervace a restaurování revolveru systému Lefaucheux - památka a její svědectví

Pages 28-36
Museum: Museum and Regional Studies | 2008/46/1Share on Social Networks
Rozumím