Renesanční náhrobek ve Velichově a marginálie k rodu Mangoltů

Stránky 37-42
Citace BRTEK, Josef. Renesanční náhrobek ve Velichově a marginálie k rodu Mangoltů. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(1), 37-42. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-1/renesancni-nahrobek-ve-velichove-a-marginalie-k-rodu-mangoltu
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím