Století valčíku a polky Výstava v Českém muzeu hudby (19. 4. 2013 – 5. 5. 2014)

Stránky 175-180
Citace PAULOVÁ, Eva. Století valčíku a polky Výstava v Českém muzeu hudby (19. 4. 2013 – 5. 5. 2014) . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2014, 6(1-2), 175-180. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mjotcmomaehmh/6-1-2/stoleti-valciku-a-polky-vystava-v-ceskem-muzeu-hudby-19-4-2013-5-5-2014
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2014/6/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím