Obraz osobnosti Růženy Maturové v ikonografické sbírce Muzea Bedřicha Smetany

Stránky 87-109
DOI 10.37520/muscz.2020.003
Klíčová slova Historical photography, Růžena Maturová, Langhans, Josef Fiedler, Conrad Ruf, Jan Mieczkowski, Josef A. Neuman, Václav Vlasák, Karel Váňa, František Šlechta, National Theatre in Prague, Emmy Destinn, Na Slovanech Cinema, Czech feature films
Typ článku Recenzovaný článek
Citace PLECITÁ, Jana. Obraz osobnosti Růženy Maturové v ikonografické sbírce Muzea Bedřicha Smetany. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2020, 12(1-2), 87-109. DOI: https://doi.org/10.37520/muscz.2020.003. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mjotcmomaehmh/12-1-2/obraz-osobnosti-ruzeny-maturove-v-ikonograficke-sbirce-muzea-bedricha-smetany
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2020/12/1-2

The article summarises the results attained so far through research and expert processing of the photographs held in the iconography collections of the Bedřich Smetana Museum. It provides information about Růžena Maturová (1869–1938) including previously unpublished details about the period of her life after the end of her career as an opera singer at the National Theatre in Prague (1910–1938), concerning Maturová’s performing in silent film (1920–1922), her work in healthcare services (1914–1920), and her sociocultural activities in support of retired soloists from the National Theatre in Prague (at the Na Slovanech Cinema, 1920–1938). The subject matter of the study is a photo album titled R. Maturová. In many cases, comparisons of the photographs from this album with other available sources have enabled the recognition of persons not previously identified in portraits, more exact determination of dating and provenience, and the identification of photography studios.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím