Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Stránky 140-150
DOI 10.37520/muscz.2020.005
Typ článku Zpráva
Citace ŽŮRKOVÁ, Tereza. Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2020, 12(1-2), 140-150. DOI: https://doi.org/10.37520/muscz.2020.005. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mjotcmomaehmh/12-1-2/metodicke-centrum-dokumentace-konzervace-a-restaurovani-hudebnich-nastroju
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2020/12/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím