Ema Součková: Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory

Stránky 159-163
Typ článku Recenze
Citace BRODSKÝ, Pavel. Ema Součková: Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2020, 12(1-2), 159-163. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mjotcmomaehmh/12-1-2/ema-souckova-vyzdoba-hudebnich-rukopisu-jana-taborskeho-z-klokotske-hory
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2020/12/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím