Výstavní činnost Muzea Antonína Dvořáka a Muzea Bedřicha Smetany v letech 2009–2017

Stránky 153-168
Citace VEJVODOVÁ, Veronika a VIKTOROVÁ, Kateřina . Výstavní činnost Muzea Antonína Dvořáka a Muzea Bedřicha Smetany v letech 2009–2017 . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2017, 9(1-2), 153-168. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/9-1-2/vystavni-cinnost-muzea-antonina-dvoraka-a-muzea-bedricha-smetany-v-letech-20092017
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2017/9/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím