Fotografie ateliérů Jana Mulače a Josefa Mulače ve sbírkách Českého muzea hudby

Stránky 89-113
Citace PAULOVÁ, Eva. Fotografie ateliérů Jana Mulače a Josefa Mulače ve sbírkách Českého muzea hudby. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2012, 4(1-2), 89-113. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/4-1-2/fotografie-atelieru-jana-mulace-a-josefa-mulace-ve-sbirkach-ceskeho-muzea-hudby
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2012/4/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím