František Kysela a jeho smetanovská scénografie

Stránky 114-130
Citace SOUČKOVÁ, Taťána . František Kysela a jeho smetanovská scénografie . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2012, 4(1-2), 114-130. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/4-1-2/frantisek-kysela-a-jeho-smetanovska-scenografie
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2012/4/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím