Česká krajina a architektura v dílech malířů Prozatímního divadla

Stránky 71-88
Citace VELEMANOVÁ, Věra. Česká krajina a architektura v dílech malířů Prozatímního divadla. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2012, 4(1-2), 71-88. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/4-1-2/ceska-krajina-a-architektura-v-dilech-maliru-prozatimniho-divadla
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2012/4/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím