Dvořák, Novello, Alfred Littleton a britské hudební festivaly: nově objevená korespondence, nové postřehy

Stránky 6-46
Citace BEVERIDGE, David R.. Dvořák, Novello, Alfred Littleton a britské hudební festivaly: nově objevená korespondence, nové postřehy. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2011, 3(1-2), 6-46. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/3-1-2/dvorak-novello-alfred-littleton-a-britske-hudebni-festivaly-nove-objevena-korespondence-nove-postrehy
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2011/3/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím