Výstavní činnost Českého muzea hudby v letech 2003-2008

Stránky 127-142
Citace PAULOVÁ, Eva. Výstavní činnost Českého muzea hudby v letech 2003-2008. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2010, 2(1-2), 127-142. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/2-1-2/vystavni-cinnost-ceskeho-muzea-hudby-v-letech-2003-2008
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2010/2/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím